الف) برنامه‌های دولت در حوزه درمان:

1) برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند:

بسته حمایتی وزارت بهداشت، بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی، دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، ام اس، EB (پروانه‌ای)، MPS، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب، پیوند پانکراس، پیوند روده و پیوند ریه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در این بسته، حفاظت مالی بیماران خاص و صعب العلاج در برابر هزینه‌های بالای این بیماران که مشکلات زیادی را برای خانواده آنها می‌تواند به وجود آورد، دیده شده است.

پوشش حداکثری سهم بیمار برای خدمات تایید شده در دستورالعمل دیده شده است. همچنین بیماران آسیب‌پذیر به منظور هدفمندسازی پرداخت یارانه سلامت به آنها شناسایی شدند.

این گروه از بیماران می‌توانند تمام خدمات درمانی و دارویی‌شان را در بیمارستان‌های دانشگاهی دریافت کنند و در صورتی که مرکز دانشگاهی موردی از زیرساخت‌های ارائه این خدمات را نداشته باشد با تعرفه‌های مشخص می‌تواند در قالب قراردادهایی این خدمات را به بخش‌های دیگری خارج از دانشگاه برون سپاری کند.

خدماتی که در این بسته برای بیماران خاص و صعب‌العلاج دیده شده است، شامل خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی است.

تامین داروی این بیماران براساس برنامه مجلس شورای اسلامی با تاکید و اولویت بر مصرف داروهای تولید داخل است و اگر دارویی تولید مشابه داخلی نداشته باشد، مطابق قانون از این بیماران حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد. همچنین داروهای مورد نیاز این بیماران باید در مراکز ارائه خدمت تامین شود و طبق قانون کلی طرح تحول نظام سلامت باید از هرگونه ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان پیشگیری شود.

خدمات دندانپزشکی برای کلیه بیماران خاص و صعب‌العلاج در این بسته تعریف شده است و طبق آن باید به این بیماران خدمت ارائه شود.

در این بسته حمایتی ۱۳ بیماری خاص و صعب‌العلاج شامل بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی، دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، ام اس، EB (پروانه‌ای)،  MPS،  پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب، پیوند پانکراس، پیوند روده و پیوند ریه پوشش داده می‌شوند.

در این بسته تمام خدمات بیماران خاص رایگان می‌شود و تنها در پیوندها فرانشیزی که از قبل هم وجود داشت دریافت می شود.

 

2) برنامه حمایت مالی به زوج‏های نابارور و توسعه خدمات ناباروری 1398:

1. ناباروری شامل دو نوع اولیه و ثانویه می باشد. در نوع اولیه زوج بدون فرزند پس از یکسال تلاش برای باروری، موفق به بارداری نشده اند. در ناباروری ثانویه زوج دارای فرزند برای بارداری مجدد دچار مشکل هستند و پس از یکسال عدم پیشگیری از بارداری نتوانسته اند باردار شوند.

2. بسته حمایتی شامل روشهای کمک باروری:

     * شامل میکرواینجکشن

     * لقاح آزمایشگاهی

     * تلقیح 

     * داخل رحمی

    * داروهای تخصصی پر مصرف و سایر روش‌های تشخیصی و درمانی از جمله درمان های ناباروری مردان می باشد.

مراکز مشمول

مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی ناباروری(روشهای کمک باروری) دولتی و غیردولتی طرف قرارداد با وزارت مشمول این دستورالعمل می باشند.

زوج‌های مشمول برنامه

1. ناباروری اولیه داشته باشند (نداشتن فرزند زنده در حال حاضر و از ازدواج جاری )

2. ناباروری ثانویه داشته باشند(داشتن تنها یک فرزند زنده از ازدواج جاری).

3. سن خانم کمتر از 45 سال باشد.

4. حداقل یکی از زوجین دارای تابعیت ایرانی باشد.

5. تبصره: دارابودن همه شرایط فوق برای بهره مندی از حمایت این برنامه الزامی است.

6. خدمات مشمول برای هر زوج در سال

7. دو سیکل از یکی از روشهای کمک باروری5( ICSI یا IVF ) یا بدون انتقال جنین

8. دو سیکل انتقال با جنین فریز

9. سه سیکل تلقیح داخل رحمی (IUI)

10. سه بار سونوگرافی واژینال یا ابدومینال

11. سه سیکل داروهای HCG ,HMG-آگونیست-آنتاگونیست – پروژسترون (تزریقی – شیاف و خوراکی)

12. دو سیکل درمان ناباروری مردانه شامل دارو و HMG

13. انجام یک بار آزمایش PESA,TESE

14. انجام یک بار آزمایش AMH و ژنتیک

فرآیند اجرایی برنامه

این برنامه شامل دو بخش است:

1. تخفیف تخصیص یافته توسط این برنامه

بر اساس این دستورالعمل 85 درصد تعرفه دولتی هر خدمت تخفیف داده خواهد شد و زوجین فقط 15 درصد تعرفه را پرداخت می نماید. در بخش خصوصی علاوه  بر این 15 در صد. ما به التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی نیز توسط زوجین پرداخت می گردد. به عبارت دیگر درهر دو بخش دولتی و خصوصی 85 درصد تعرفه دولتی هر خدمت شامل تخفیف قرار می‌گیرد.

 2. نحوه پرداخت

بیماران تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به شرط ارائه معرفی نامه از سازمان مربوطه، کامل  رایگان از خدمات مندرج در این دستورالعمل استفاده خواهند کرد و هزینه خدمات ارائه شده برای این گروه از بیماران بر اساس تعرفه دولتی هر خدمت و 100 درصد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد گردید.

در مورد سایر بیماران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 85 درصد تعرفه دولتی خدمت را به مراکز دولتی و غیردولتی به ازای هر بیمار و نوع خدمات مشمول برنامه، پرداخت خواهد نمود. پرداخت، مشروط به انعقاد قرارداد و رعایت کامل مفاد آن و کلیه ضوابط ابلاغی  بویژه رعایت شمول این دستورالعمل، بر اساس ثبت دقیق مطالعات بیماران و خدمات در سامانه Hse.health.gov.ir خواهد بود.

 

3) برنامه ترویج زایمان طبیعی:

این برنامه با توجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و ضرورت ارتقای شاخص های مربوط به برنامه ترویج زایمان طبیعی در سال 1393 در سراسر کشور به اجرا درآمد. نظر به اهمیت این برنامه شاخص زایمان طبیعی در برنامه ششم توسعه کشور مورد رصد قرار گرفت. لذا با هدف استمرار و اجرای بهینه برنامه ترویج زایمان طبیعی در کشور دستورالعمل این برنامه در سال 1397 به شرح زیر می باشد:

هدف کلی:

اهدف کلی این برنامه ارتقای سلامت مادران و نوزادان در کشور می باشد.

اهداف اختصاصی:

   1 .کاهش میزان سزارین متناسب با جدول هدف گذاری سال 97

   2 .حفظ حرمت و کرامت انسانی مادرباردار تکریم و افزایش رضایت‌مندی ایشان

   3 .حمایت روحی و روانی از مادر جهت انتخاب نوع زایمان

   4 .کاهش پرداختی از جیب مردم

   5 .افزایش رضایت‌مندی ارائه دهندگان خدمات زایمانی

   6 .افزایش استفاده از روش‌های مختلف کاهش درد زایمان طبیعی

شمول دستورالعمل:

زایمان طبیعی تمامی مادران ایرانی واجد بیمه پایه سلامت  در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بیمارستان‌های وابسته به آنها ماماها متخصصین زنان و زایمان و بیهوشی مشمول این برنامه می باشند.

تامین مالی برنامه:

1. بودجه برنامه ترویج زایمان طبیعی (10 درصد هزینه زایمان )از محل بودجه سیاست‌های جمعیتی تامین می گردد.

2. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر اساس گزارش دانشگاه ها نسبت به تخصیص بودجه ترویج زایمان طبیعی برای ارایه خدمات رایگان زایمان طبیعی در مراکز واجد به طور عملکردی و ماهیانه اقدام می نماید.

3. مکانیسم جبران فرانشیز : ما به التفاوت هزینه زایمان طبیعی با فرانشیز مربوطه از محل برنامه حمایت بیماران بستری تامین خواهد شد.

 

ب) برنامه‌های دولت در حوزه دارو:

1. مساعدت دارویی به بیماران خاص و صعب‏ العلاج:

با توجه به قیمت بالای داروهای بیماران خاص و صعب‏‌العلاج، سازمان غذا و دارو جهت مساعدت دارویی (تخفیف در هزینه دارو) شیوه‌‏نامه‏‌ای تدوین و طی آن قراردادی با چهار داروخانه منتخب منعقد کرده‏ است.

بر اساس این قرارداد، بیماران می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، به دانشگاه‏های علوم پزشکی استان مربوطه مراجعه و پس از تشکیل پرونده، به صورت الکترونیکی به داروخانه‏‌های مربوطه معرفی ‏شوند.

 

2. مدارک مورد نیاز برای ارائه به دانشگاه علوم پزشکی:

     الف. ارائه نسخه جدید پزشک معالج (موجود در دفترچه بیمه)

      ب. ارائه پیش‏ فاکتور از داروخانه‏‌ها‌:

     در تهران: 29 فروردین ارتش، 13 آبان، شهید کاظمی دانشگاه شهید بهشتی و هلال‏  احمر واقع در خیابان طالقانی

     در شهرستان: داروخانه‏‌های طرف قرارداد با دانشگاه‏های علوم پزشکی استان مربوطه

       ج. ارائه گواهی پزشک معالج

       د. ارائه مدارک پزشکی بسته به نوع بیماری (مانند فتولوژی، ام آر آی و ...)

       ه. ارائه شناسنامه و اصل کارت ملی بیمار

هزینه دارو علاوه بر بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان و ام ‏اس، به بیماران دیگر هم که هزینه داروهای آنها زیاد است (با تشخیص سازمان غذا و دارو) تعلق می‏گیرد.

* بیمارانی که به دلیل طول دوره درمان به طور مستمر باید دارو مصرف کنند، هر  یک دوره درمیان با مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی با ارائه مدارک لازم و کافی، برای هزینه داروی آنها اقدام می‏‌شود.

*لازم به ذکر است، متقاضیان می‏توانند در صورت داشتن سوالاتی در این زمینه با شماره تلفن سازمان غذا و دارو 61927000 تماس حاصل نمایند.