اخبار اختصاصی مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری
اعتقاد دولت به کار ریشه ای برای مردم
رییس دفتر رییس جمهور :
دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری وظیفه ارتباط دو طرفه بین مردم و رئیس جمهور را در طول سال دارد.
وی افزود: این مرکز در سفر های استانی یک برنامه ویژه دارد و سبب انتقال مشکلات و معضلات مردم استان ها به نهاد ریاست جمهوری می شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری عنوان کرد: در هر شیفت 180 نفر در طول چهار روز و به صورت شبانه روزی در این مرکز فعالیت می کنند که امیدواریم مورد رضایت مردم باشد. دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته راه اندازی این مرکز به معنای بی اعتنایی به نامه های مردم نیست و به نامه های ارسالی از سوی مردم هم رسیدگی می شود. وی با بیان اینکه مردم استان قزوین مطمئن باشند که هیچ تماسی بدون پاسخ و بررسی نمی ماند و تمامی تماس ها رسیدگی شده و در حد امکانات موجود به آنها پرداخته می‌شود گفت: امیدواریم در سفر های مختلف مراجعات مردمی که حاکی از مشکلات مردمی است کاهش یابد و رضایتمندی مردم روز به روز افزایش یابد. دکتر نهاوندیان گفت: امیدواریم موضوع اشتغال که جزو مسایل مهم کشور محسوب می شود به زودی برطرف شود زیرا اعتقاد دولت به انجام کار ریشه ای است و نباید از این موضوعات غافل شد.

عكس هاي مرتبط :